Nieuws

Archief
 • GENIEMUSEUM VOORLOPIG GESLOTEN


  Van het commando Landstrijdkrachten is de opdracht gekomen om alle militaire musea en historische collecties met ingang van aanstaande maandag te sluiten voor bezoekers (zowel burgers als militairen). Zodra ons museum weer open gaat voor het publiek, zullen we dat meteen publiceren op onze website en Facebookaccount.

  door: Henk Becks op 21 oktober

  Lees meer
 • Historische canon Regiment Genietroepen

  Het “DNA” van ons regiment is verankerd in het verleden, stroomt door onze aderen in het heden en vormt ook een prima springplank naar de toekomst. Dat DNA zorgt er ook voor dat de kameraadschap en (ver-)binding tussen ons als genisten zo groot is.  De genen in ons DNA  zijn weliswaar bij iedereen aanwezig maar lang (nog) niet bij iedereen bekend. De Stichting Geschiedschrijving Genie (SGGenie) heeft als belangrijkste taak de geschiedenis van ons regiment vast te leggen en toegankelijk te maken. Dat doet zij voor alle regimentsleden, maar ook voor de buitenwacht. Het is in dat kader dat de SGGenie samen met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) een historische canon heeft ontwikkeld. Hierin staan belangrijke stukjes geschiedenis maar ook b.v. de regimentstraditie en -gebruiken. De canon is geschreven voor een breed publiek en voor iedereen te lezen op de defensie-website. 
  De volgende stap is (ook nu weer in nauwe samenwerking met het NIMH), de ontwikkeling van een meer diepgaander en gedetailleerder historische canon voor onze eigen regiments-website. 

  door: Henk Becks op 14 oktober

  Lees meer
 • MONDKAPJE DRAGEN IN HET MUSEUM

  De rijksoverheid verzoekt iedereen dringend om een mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke ruimten. Het Geniemuseum stelt het zeer op prijs, als u bij binnenkomst een mondkapje draagt en dit tijdens uw verblijf in ons gebouw blijft dragen. Ook de anderhalve meter maatregel blijft van kracht. Alleen samen kunnen we Corona bestrijden.
  Wij hopen, dat u, ondanks deze maatregelen, toch volop geniet van al het moois, dat in ons museum is te zien. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

  door: Henk Becks op 01 oktober

  Lees meer
 • Schenking uniform IGK/ IGV

  Vandaag heeft de voormalige Inspecteur Generaal van de Krijgsmacht (IGK), tevens Inspecteur Generaal voor de Veteranen (IGV) , de luitenant-generaal bd Hans van Griensven, zijn IGK-uniform en een aantal andere herinneringen aangeboden aan het Geniemuseum in Vught. De betreffende zaken werden in ontvangst genomen door de adjudant bij het Regiment Genietroepen Moos Raaijmakers, tevens adjunct-conservator van voormeld museum. Zodra de nieuwe paspop beschikbaar is, zal het uniform zijn definitieve plaats krijgen. Hans, hartelijk bedankt voor deze prachtige schenking

  door: Henk Becks op 23 juli

  Lees meer
 • HOERA !!!! We mogen open voor het publiek en militaire eenheden

  Ons museum heeft vandaag namens de Commandant Landstrijdkrachten toestemming gekregen om open te gaan voor publiek en militaire eenheden. Dit betekent, dat de door ons genomen maatregelen voldoen aan de voorschriften. U bent dus van harte welkom vanaf dinsdag 2 juni. Wel bent u verplicht vóóraf te reserveren. Bent u toevallig in de buurt, dan kunt u bij wijze van spreken ook aan de poort van ons museum een telefoontje plegen; 073- 6881867.

  door: Henk Becks op 28 mei

  Lees meer
 • Voorbehoud ten aanzien van openstelling per 2 juni aanstaande

  Gisteren, 25 mei  hebben wij nieuwe voorschriften ontvangen van C.C.K.L. (collectiecommissie Koninklijke Landmacht) omtrent de openstelling van militaire musea en historische collecties. Deze musea en collecties dienen te voldoen aan de door C.C.K.L. uitgevaardigde voorschriften ter voorkoming van de verspreiding van het COVID-19- virus.
  Ons eigen Tijdelijk Reglement is conform de richtlijnen van het C.C.K.L., echter wij hebben de nadrukkelijke toestemming nodig van de Commandant Landstrijdkrachten (C-Las), alvorens ons museum te mogen openen voor publiek. Alle voorgeschreven fysieke maatregelen zijn getroffen. Vandaag komt de lokale veiligheidsofficier beoordelen of onze voorzieningen voldoende zijn. Morgen zal het beoordelingsrapport worden ingestuurd aan de C-Las. Wij hopen, dat wij nog deze week en anders begin volgende week "groen licht" krijgen. In het kader van eerder afgekondigde maatregelen, dient u vóóraf te reserveren als u ons museum wilt bezoeken. Dinsdag, woensdag, donderdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur, telefoon: 073-6881867.

  door: Henk Becks op 26 mei

  Lees meer
 • C.M. Oome. MWO 4

  Via Moos Raaijmakers bereikten ons enkele foto's van Bas van Loon, waarvoor onze hartelijke dank.
  Het zijn foto's van diverse akten, die betrekking hebben op C.M. Oome, soldaat pontonnier, alsmede een foto van de vitrine met persoonlijke zaken van de heer Oome.
  Na de inval van de Duitsers in Dordrecht, mei 1940 is hevig gevochten. Zo erg zelfs, dat aan 5 personen de Militaire Willemsorde werd uitgereikt. Eén er van was postuum. De heer Oome was namelijk gesneuveld tijdens de gevechten. De heer Oome is begraven in Raamsdonk.

  door: Henk Becks op 18 april

  Lees meer
 • Sluiting Geniemuseum ivm Coronavirus

  Het bestuur van het Geniemuseum volgt de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Naar aanleiding van de laatst bekende gegevens is besloten het museum pas na 1 juni weer te openen. Tenzij het RIVM de reeds genomen maatregelen weer aanscherpt. Via onze website en ons Facebookaccount houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte.

  door: Henk Becks op 24 maart

  Lees meer
 • Open museumweekeinde 18 en 19 april gaat niet door !!

  In eerdere publicaties hebben wij u geattendeerd op het museumweekeinde van 18 en 19 april aanstaande, vooruitlopende op de Museumweek. Ter voorbereiding van een dergelijk evenement, waarbij honderden personen een bezoek brengen aan ons museum, moeten wij en de door ons uitgenodigde verenigingen uiteenlopende verplichtingen aangaan. Zoals de minister-president de heer Mark Rutte in zijn toespraak tot alle Nederlanders heeft aangegeven, kunnen de gevolgen van het coronavirus nog wel enige tijd duren. Het bestuur van het Geniemuseum heeft daarom in overleg met de betrokken relaties, besloten om het openmuseum weekeinde in april NIET te laten door gaan. U begrijpt, dat we deze maatregel liever niet hadden genomen, maar ieders gezondheid is belangrijker. Over enige tijd zal tezamen met de betrokken verenigingen bezien worden of het mogelijk is, om later in het jaar alsnog een open museumweekeinde te organiseren. Wij houden u op de hoogte via deze website en via ons Facebookaccount.

  door: Henk Becks op 17 maart

  Lees meer
 • Coronavirus

  Zoals u bekend is, zijn landelijk veel maatregelen afgekondigd, die zo veel mogelijk moeten voorkomen, dat het coronavirus zich verder verspreidt. In het Geniemuseum werken vrijwilligers. Over het algemeen mensen, die tot de risicogroep behoren, voor wat betreft het vermelde virus. Daarom is besloten, dat het Geniemuseum vanaf vrijdag 13 maart gesloten zal zijn tot en met 30 maart. Wij vragen uw begrip voor deze maatregel.

  door: Henk Becks op 12 maart

  Lees meer
 • Militaire courant

  Zoals u weet, zijn er diverse bladen, die worden uitgegeven door het ministerie van Defensie. Ook de diverse regimenten en korpsen hebben hun eigen bladen. Er is echter ook een nieuw particulier initiatief. Het blad heet "Militaire courant. Zeker de moeite waard; ook voor post-actieven. Voor meer informatie kunt u kijken op:  www.militairecourant.nl

  door: Henk Becks op 01 februari

  Lees meer
 • Nominatie "Leukste uitje van Brabant"


  Geniemuseum door “LAND VAN  ANWB” genomineerd voor het “LEUKSTE UITJE VAN BRABANT”. 

  In 2020 staat het jubileum van de ANWB centraal. Voor de tiende keer organiseerde het Land van ANWB de verkiezing voor het Leukste uitje van Nederland en het Leukste uitje van de provincie. Dé publieksprijs namens 4,5 miljoen ANWB leden! Bij de verkiezing Leukste uitje 2020 bepalen de ANWB-leden wie de winnaar wordt.

  door: Henk Becks op 24 januari

  Lees meer
 • Monument Martijn Rosier

  In de Genietuin staat een monument ter nagedachtenis aan Sgt. Eerste Klas Martijn Rosier, die in Afghanistan om het leven is gekomen. Het houten gedeelte was verweerd en had een groene aanslag. Na het schuurwerk, alle houtwerk weer netjes in de olie gezet. Ziet er weer netjes uit.

  Volgende week het VOPET-monument onderhanden nemen en de bel poetsen, zodat alles er op donderdag 3 oktober netjes uitziet voor de herdenking van de overleden VOPET-leden.

  door: Henk Becks op 17 september

  Lees meer
 • Linie 1629

  In 2029 is het 400 jaar geleden dat het Beleg van ’s-Hertogenbosch heeft plaatsgevonden. De gemeenten Heusden, Sint-Michielsgestel, Vught en ’s-Hertogenbosch willen in aanloop naar 2029 de Linie 1629 zichtbaar en beleefbaar maken.

  door: Henk Becks op 09 september

  Lees meer
 • Open Monumentendag, zondag 15 september 2019

  Ook dit jaar doet de gemeente Vught weer mee aan de landelijke Monumentendag. Deze is op zondag 15 september. Het spreekt vanzelf, dat ook het Geniemuseum voor het publiek geopend is. De toegang is gratis. Het museum is geopend van 11.00 tot 17.00 uur. U bent van harte welkom.

  door: Henk Becks op 03 september

  Lees meer
 • Schaalmodellen militaire voertuigen

  In de winkel van het Geniemuseum zijn schaalmodellen te koop van diverse militaire voertuigen. De schaal bedraagt 1:160 en 1:100. Prachtig bijvoorbeeld bij een modelspoorbaan.

  door: Henk Becks op 13 augustus

  Lees meer
 • Wall of Fame

  Woensdag 24 juli is op Radio 5 een item geweest, waarbij Moos Raaijmakers vertelde over de Wall of Fame. Zie bijgaande foto. Aan de linkerzijde zijn de Genisten vermeld, die na 10 mei 1940 een Dapperheidsonderscheiding *) hebben gekregen (al dan niet postuum). De rechterzijde is gereserveerd voor personen, die Regimentswaarderingen hebben ontvangen, zoals de Regimentslegpenning, de Bronzen Genist en de Sappeursbijl. De wand is nog niet helemaal af. Onder de wand komt in een console een beeldscherm. De bedoeling is, dat over enige tijd, de bezoeker een naam kan intoetsen, waarna alle informatie over de betreffende persoon verschijnt. Een prachtig initiatief van het Regiment.

  door: Henk Becks op 30 juli

  Lees meer
 • Ceremonieel tenue overste Cor van Dam

  De assistent-conservator Moos heeft het uniform van overste Cor van Dam bd, dat we vorige week ontvingen, op een etalagepop geplaatst en in een vitrinekast gezet. Bijgaand het resultaat. En de blikken doos bevinden zich nog enkele attributen van de overste bd. Kijk ook eens naar de sporen aan de achterzijde van de laarzen. Deze werden gebruikt als hij de Gouden Koets begeleidde.

  door: Henk Becks op 07 mei

  Lees meer
 • Schenking Ceremonieel Tenue

  Vandaag werd onze assistent-conservator Adjudant Moos Raaijmakers verrast met een geweldige schenking. De adjudant J.E. van Dam kwam een ceremonieel tenue overhandigen, dat toebehoorde aan zijn broer Lkol der Genie Cor van Dam bd. Onderstaand een nadere toelichting. Adjudant van Dam onze hartelijke dank voor dit prachtige geschenk !!

  door: Henk Becks op 30 april

  Lees meer
 • Museumweekeinde 13 en 14 april 2019

  Ook dit jaar zal ons museum geopend zijn in het weekeinde van 13 en 14 april, ter afsluiting van de landelijke Museumweek. We gaan er weer een gezellig, leerzaam en interessant weekeinde van maken met medewerking van een aantal re-enacters, die diverse periodes uit onze geschiedenis uitbeelden. U bent van harte welkom van 10.00 uur tot 17.00 uur. De entree is  € 1,00 per persoon

  door: Henk Becks op 10 februari

  Lees meer
 • Kanon kamp Zeist

  Wegens ruimtegebrek in de "oude" expositiezaal is enkele jaren geleden besloten om het kanon van voormalig Kamp Zeist buiten te plaatsen bij de ingang van het museumgebouw. De weersomstandigheden hebben hun invloed gehad op het kanon en het affuit. De onderhoudsploeg is daarom nu bezig met de renovatie. Voor enkele foto's, klik op de navolgende link https://www.geniemuseum.nl/foto-albums/5-kanon-kamp-zeist

  door: Henk Becks op 04 juli

  Lees meer
 • Extra openstelling zomervakantie 2018

  Ook dit jaar is ons museum tijdens de zomervakantie op de zondagen geopend. Dit betreft de periode 8 juli tot en met 2 september. De openingstijden zijn van 12.00 tot 16.00 uur. Voor de toegangsprijzen verwijzen we u naar het kopje "bezoekersinfo". 

  door: Henk Becks op 02 juni

  Lees meer