Home

Stichting Historische Genieverzameling

 

Nieuws

 • GENIEMUSEUM VOORLOPIG GESLOTEN


  Van het commando Landstrijdkrachten is de opdracht gekomen om alle militaire musea en historische collecties met ingang van aanstaande maandag te sluiten voor bezoekers (zowel burgers als militairen). Zodra ons museum weer open gaat voor het publiek, zullen we dat meteen publiceren op onze website en Facebookaccount.

  door: Henk Becks op 21 oktober

  Lees meer
 • Historische canon Regiment Genietroepen

  Het “DNA” van ons regiment is verankerd in het verleden, stroomt door onze aderen in het heden en vormt ook een prima springplank naar de toekomst. Dat DNA zorgt er ook voor dat de kameraadschap en (ver-)binding tussen ons als genisten zo groot is.  De genen in ons DNA  zijn weliswaar bij iedereen aanwezig maar lang (nog) niet bij iedereen bekend. De Stichting Geschiedschrijving Genie (SGGenie) heeft als belangrijkste taak de geschiedenis van ons regiment vast te leggen en toegankelijk te maken. Dat doet zij voor alle regimentsleden, maar ook voor de buitenwacht. Het is in dat kader dat de SGGenie samen met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) een historische canon heeft ontwikkeld. Hierin staan belangrijke stukjes geschiedenis maar ook b.v. de regimentstraditie en -gebruiken. De canon is geschreven voor een breed publiek en voor iedereen te lezen op de defensie-website. 
  De volgende stap is (ook nu weer in nauwe samenwerking met het NIMH), de ontwikkeling van een meer diepgaander en gedetailleerder historische canon voor onze eigen regiments-website. 

  door: Henk Becks op 14 oktober

  Lees meer
 • MONDKAPJE DRAGEN IN HET MUSEUM

  De rijksoverheid verzoekt iedereen dringend om een mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke ruimten. Het Geniemuseum stelt het zeer op prijs, als u bij binnenkomst een mondkapje draagt en dit tijdens uw verblijf in ons gebouw blijft dragen. Ook de anderhalve meter maatregel blijft van kracht. Alleen samen kunnen we Corona bestrijden.
  Wij hopen, dat u, ondanks deze maatregelen, toch volop geniet van al het moois, dat in ons museum is te zien. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

  door: Henk Becks op 01 oktober

  Lees meer
 • Schenking uniform IGK/ IGV

  Vandaag heeft de voormalige Inspecteur Generaal van de Krijgsmacht (IGK), tevens Inspecteur Generaal voor de Veteranen (IGV) , de luitenant-generaal bd Hans van Griensven, zijn IGK-uniform en een aantal andere herinneringen aangeboden aan het Geniemuseum in Vught. De betreffende zaken werden in ontvangst genomen door de adjudant bij het Regiment Genietroepen Moos Raaijmakers, tevens adjunct-conservator van voormeld museum. Zodra de nieuwe paspop beschikbaar is, zal het uniform zijn definitieve plaats krijgen. Hans, hartelijk bedankt voor deze prachtige schenking

  door: Henk Becks op 23 juli

  Lees meer
 • HOERA !!!! We mogen open voor het publiek en militaire eenheden

  Ons museum heeft vandaag namens de Commandant Landstrijdkrachten toestemming gekregen om open te gaan voor publiek en militaire eenheden. Dit betekent, dat de door ons genomen maatregelen voldoen aan de voorschriften. U bent dus van harte welkom vanaf dinsdag 2 juni. Wel bent u verplicht vóóraf te reserveren. Bent u toevallig in de buurt, dan kunt u bij wijze van spreken ook aan de poort van ons museum een telefoontje plegen; 073- 6881867.

  door: Henk Becks op 28 mei

  Lees meer