Home

Stichting Historische Genieverzameling

 

Nieuws

 • Het ruimen van landmijnen 1940-1947

  De heer Antoon Meijers heeft een boek geschreven over het ruimen van mijnen in de jaren 1940-1947. Na de korte maar hevige strijd in de meidagen van 1940 lagen her en der in Nederland allerlei soorten explosieven verspreid. Die moesten worden geruimd. Dit achtergelaten oorlogsmateriaal viel in het niet bij de grote hoeveelheden, die na de bevrijding in 1944-1945 werden aangetroffen. Naast de gigantische hoeveelheid munitie, die door heel Nederland werd aangetroffen,  zijn er zo'n 6.300 mijnenvelden en op landmijn verdachte gebieden geregistreerd. Dit boek over het ruimen van landmijnen in Nederland beschrijft het gevaarlijke en moeilijke werk, dat is uitgevoerd. Naast foto's waarvan velen niet eerder zijn gepubliceerd, bevat het boek ook een opgave van de ruim 360 man, die in de perioden door mijn- en munitieruiming om het leven zijn gekomen.

  door: Henk Becks op 15 maart

  Lees meer
 • Nieuwe aanwinst

  Vandaag is ons museum in het bezit gekomen van het uniform van een Opzichter Fortificatiën, 3e klasse. Het  is bijna een eeuw oud. Nu is weer gebleken, dat het nuttig is om van allerlei voorwerpen en uniformen meerdere exemplaren te hebben, zodat je interessante zaken kunt verwerven via ruiling. 

  door: Henk Becks op 08 maart

  Lees meer