Algemeen

Officieel is onze naam 'stichting Historische Genieverzameling'. Maar we zijn voornamelijk bekend onder de naam Geniemuseum. De genie is een onderdeel van de Landmacht. Zo heb je ook de de infanterie, de artillerie en de cavalerie.

Geniemuseum

Het Geniemuseum herbergt de geschiedenis van het Regiment Genietroepen en is als sinds 1970 op de Van Brederodekazerne in gebouw K gevestigd.
Het Geniemuseum is een museum voor iedereen die geïnteresseerd is in de historie van de krijgsmacht in Nederland en in de techniek. Bezoekers maken kennis met de kleurrijke en roemruchte geschiedenis van het Regiment Genietroepen.

Expositie

In het museum wordt aan de hand van verschillende thema's op een eigentijdse manier een beeld gegeven van de Genie in verleden en heden. Oude uniformen, foto’s van vredesmissies, schaalmodellen en werktuigen geven van de Genietroepen een veelzijdig beeld. Begrijpelijk voor de geïnteresseerde bezoeker maar herkenbaar voor de genist. Na het passeren van een smalle Baileybrug loopt u de buitenexpositie in, het Geniepark. Hier kunnen bezoekers het grote werk bewonderen, zoals bruggen, bunkers, voertuigen, vaartuigen en pontons zijn hier staan opgesteld. U betreedt het gebouw bij het gerenoveerde middendeel, hier bevindt zich de receptie waar u zich meldt. Verder vindt u er de Genie-bibliotheek en de zithoek voor koffie/thee en versnaperingen. Het middendeel is altijd in gebruik voor wisseltentoonstellingen, veelal van het Nationaal Militair Museum afkomstig (bevat de collecties van het voormalig Legermuseum Delft en van het voormalige Militaire Luchtvaartmuseum).
In de gerenoveerde linkervleugel van het museum wordt u door middel van een 7 tal thema’s geïnformeerd over de vele facetten die het Wapen der Genie herbergt. Denk bijvoorbeeld aan ‘Genie en opleidingen’, ‘Genie en Bouwen’, ‘Genie en het Regiment’, etc.
Via een banier aan het plafond worden de onderwerpen aangeduid. De presentaties geven een ieder de gelegenheid zowel globaal als indringender kennis te nemen van het thema. Dat kan globaal met de grote afbeeldingen en gedetailleerder met behulp van kleine foto’s en teksten. Tevens wordt elk onderwerp met video ondersteunt. Elk thema is gemonteerd op een stapellichaam – een stalen vakwerkconstructie - die elke genist wel eens ooit in zijn militaire leven heeft gebruikt ter ondersteuning van zijn werk.
De rechtervleugel wordtmomenteel gerenoveerd en zal medio 2024 worden heropend.

Kinderen

Voor kinderen is er zowel binnen in het Geniemuseum als buiten een speurtocht uitgezet. 

Het Huis van het Regiment Genietroepen

Het gebouw biedt bovendien onderdak aan de veteranen ontmoetingsruimte “De Brug” en de Traditiekamer, waar de Regimentscommandant en diverse verenigingen en geledingen van het Regiment vergaderen.
Bij uw bezoek is het ook mogelijk dat u, bij toeval, getuige bent van een genieceremonie, zoals een beëdiging bij het genievaandel of de uitreiking van een medaille. Het museum blijft in zo’n geval voor u normaal te bezichtigen.

Keuken van het concentratiekamp kamp Vught

De kapconstructie van het gebouw herinnert nog aan de tijd dat het in gebruik was als keuken van het concentratiekamp. Tevens kijkt u vanuit de middenvleugel uit op de voormalige appelplaats van het concentratiekamp. Een grote foto in de hal van het gebouw herinnert hieraan. Voor meer informatie over deze periode wordt de bezoeker doorverwezen naar het Nationaal Monument Kamp Vught, een instelling met een indrukwekkende expositie over deze droeve en beladen periode.

Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De stichting Historische Genieverzameling is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking/donatie aan een culturele ANBI geeft een verhoogde aftrekpost voor de belasting. 

Geregistreerd Museum

Het Geniemuseum is opgenomen in het Museumregister Nederland.

Vacature vrijwilligers

Het Geniemuseum wordt volledig gerund door enthousiaste vrijwilligers. We hebben op dit moment een prima team vrijwilligers, maar er is altijd plaats voor meer.
De Genie is de 'aannemer/bouwvakker' van Defensie.
Onze collectie bevat o.a. bouwmachines, handgereedschappen, uniformen, fotoarchieven, een bibliotheek en ons schip het Rijksvaartuig 29.
Om deze collectie in stand te houden en om onderzoek te doen naar de geschiedenis van de genie, hebben we vrijwilligers nodig van allerlei pluimage. Een relatie met de genie is absoluut geen vereiste.
Denk hierbij aan monteurs, elektriciens, schilders, mensen voor het onderhoud van de genietuin, de bemanning voor de RV29 en natuurlijk ook vrijwilligers voor de receptie, horeca, het archief en voor het houden van rondleidingen.

In de aanbieding:

Leuk vrijwilligers werk, waarbij volledig rekening gehouden wordt met je agenda. Je bepaalt in overleg je inzet. Een dagdeel of meer.
Heb je interesse? Stuur een email naar: info@geniemuseum.nl of bel 088-9569609 en we maken een afspraak voor een gesprek. Daarna kan je geheel vrijblijvend beslissen of je bij ons team komt.

Tenslotte

Het Geniemuseum is een 'must' voor oud-genisten, maar ook voor iedereen die belangstelling heeft voor de krijgsmacht. De rijke geschiedenis en de getoonde technieken maken een bezoek aan ons zeer de moeite waard. Er is van alles te zien en te ontdekken in het Geniemuseum.