Algemene Leden Vergadering (geannuleerd)

8425c582c3dbb360f6bc6c46b4774c1360649278ca863d263cb1d4ebfc516b48

 

 

 

Uitnodiging ALV VVRG

Geachte Genist,

Het bestuur van de Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) VVRG op donderdag 9 december 2021

Vanwege de beperkingen i.v.m. de Coronapandemie zal de ALV, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet gehouden worden in combinatie met een eindejaarsbijeenkomst van het Regiment Genietroepen. In plaats daarvan hebben we gekozen voor een bezoek aan de recent geopende Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen en combineren we dit met de statutaire verplichting tot het houden van een jaarlijkse ALV.

Locatie:
Nationale Veteranenbegraafplaats te Loenen
Groenendaalseweg 68
7371 EZ Loenen

Programma:  
10.00 - 11.00 uur Ontvangst
11.00 - 12.30 uur Presentatie over de Veteranenbegraafplaats, rondleiding en kranslegging
12.30 - 13.30 uur Lunch 13.30 - 15.30 uur Algemene Ledenvergadering
15.30 - 16.00 uur Afsluiting, borrel

Aanmelding
Vóór 1 december a.s. via email naar secretaris onder vermelding van NAAM, RANG en nummer Veteranenpas.
Tijdens de ALV zal een aantal bestuursleden, alsmede de voorzitter aftreden, maar allen stellen zich herkiesbaar.
Een tussentijds ontstane vacature is onder voorbehoud reeds ingevuld. Daarvoor moet in de ALV nog wel akkoord gegeven worden. U kunt zich voor zowel een bestuursfunctie als voor de functie van voorzitter via voornoemd e-mailadres aanmelden als tegenkandidaat.

Tenue:            
Het tenue is vrij, hoewel het dragen van de VVRG polo en/of softshell (voor zover deze in uw bezit zijn) alsmede uw baret op prijs gesteld wordt i.v.m. de kranslegging op het ereveld.

Alle relevante stukken voor de vergadering (Agenda, Notulen etc) worden tijdig gepubliceerd op de website van de VVRG.

Met geniegroet,
Jan Stienstra
Secretaris Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen

 

59118dd524e7d22d98d096ab2881fc40df5a46fbf1a29e3bbbc980489bdac445

 

Deze e-mails niet meer ontvangen?