Stichting Historische Genieverzameling (Geniemuseum)

Stichtingsbestuur

Updated: 30-03-2015

Voorzitter: Generaal-majoor der Genie b.d. M.F.P van de Broek
Plv. voorzitter / vz DB: Luitenant-kolonel b.d. der Genie H.M.C. Dijkhoff
Secretaris / DB: Kapitein der Genie b.d.  J.A. Dirven
Penningmeester / DB: Adjudant der Mil. Administratie b.d. A.J.T. van Outheusden
Lid (vert. VOG): Brigade-generaal der Genie b.d.H.M. van Lent
Lid (vert. VGOO): Adjudant der Genie G.J. Jogems
Lid (vert. gn-ehden): Vacature
Lid (vert. VRG): Luitenant-kolonel der Genie H.M.C. Dijkhof
Lid (vert. OTCGenie): Luitenant-kolonel der Genie C. de Knegt
Lid (vert. DVD): Luitenant-kolonel der Genie E.J. Galama
Lid (Conservator): Dhr. H. Sonnemans

Naam: Stichting De Historische Genieverzameling
Doelstelling: Zie Beleidsplan 2014-2018 v1
RSIN: 809 826 537
Contactgegevens: Zie Praktische info -> Contact

Beleidsplan: Download Beleidsplan 2014-2018 v1
Beloningsbeleid: De stichting werkt met vrijwilligers, derhalve worden er geen beloningen en/of vergoedingen uitgekeerd, met als uitzondering reiskosten.
Jaarverslag: Download Jaarverslag 2015
Financiële verantwoording: Download Jaarrekening 2015
Het Geniemuseum en de belastingen: Download ANBI-folder

Reactiemogelijkheid is gesloten