FAQ

Waar kan ik gegevens opvragen over iemand die bij het Wapen der Genie in dienst is geweest?

U kunt o.m. terecht bij de afdeling Semi-Statische Archiefdiensten (voorheen BRIOP) van het Ministerie van Defensie. Deze heeft dossiers van militairen en burgers die niet meer in actieve dienst zijn. Dit betreft een groot deel van de mannelijke bevolking van Nederland over de afgelopen 80 jaar.

Website: http://www.defensie.nl/onderwerpen/archief/inhoud/archivering-bij-defensie


Waar vind ik gegevens over oude genie-onderdelen,

U kunt terecht bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIHM).

https://www.defensie.nl/organisatie/cdc/inhoud/eenheden/nimh/contact-en-bereikbaarheid


Waar vind ik beeldgegevens over (oud)genie-onderdelen,

U kunt terecht bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIHM). Gebruik hier de zoekterm genie.

Website: http://nimh-beeldbank.defensie.nl/


Is het mogelijk om iets voor mij uit te zoeken?

U bent van harte welkom in ons museum dat functioneert dankzij de vele vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn echter niet dagelijks, maar slechts, bij toerbeurt, een of meer dagdelen per week aanwezig. Daarom hebben we geen capaciteit om naast onze werkzaamheden extra  onderzoek te doen en/of naslagwerken te raadplegen.


Wanneer kan ik in het museum terecht om zelf iets uit te zoeken?

Dit kan alleen op afspraak.


Heeft u nog een vraag waarvan het antwoord hier niet staat, u kunt hem hier kwijt.


Reactiemogelijkheid is gesloten